Veteranen worden namens de Nederlandse samenleving ingezet in oorlogs- of daarmee vergelijkbare omstandigheden. Daarmee heeft Nederland sinds 1940 ruim 650.000 militairen ingezet tijdens drie oorlogen en ruim honderd vredesmissies. Tijdens de verschillende veteranendagen georganiseerd door de (lokale) samenleving, tonen de samenleving en de Nederlandse overheid hun erkenning en begrip.

U kunt de foto’s hier bekijken: www.rjarmy.nl/veteranendag-2019-den-haag

Wie zijn veteraan?
Veteranen zijn alle (ex)-militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk dienden in oorlogsomstandigheden. Of daarmee overeenkomende situaties, zoals vredesmissies in internationaal verband.

Denk daarbij aan de Tweede Wereldoorlog en de oorlogen in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Maar ook aan de missies in bijvoorbeeld Cambodja, Ethiopië, Angola, Haïti en voormalig Joegoslavië. Ook personeel van het voormalig Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) en het vaarplichtig koopvaardijpersoneel uit de Tweede Wereldoorlog is veteraan.

[button text=”Klik hier om de foto’s te bekijken” style=”shade” size=”larger” radius=”10″ depth=”4″ depth_hover=”5″ expand=”true” icon=”icon-star-o” icon_pos=”left” link=”https://www.rjarmy.nl//featured_item/veteranendag-2019-den-haag/”]

Nederlandse Veteranendag

Elk jaar op de laatste zaterdag van de maand juni is de Nederlandse Veteranendag in Den Haag. Een defilé in de binnenstad van Den Haag en een manifestatie op het Malieveld zijn het decor voor deze dag. Sinds 2005 is de Nederlandse Veteranendag dé dag waarop de samenleving in brede zin haar erkenning en waardering voor het werk van veteranen uitdrukt.

In 2019 vindt de Nederlandse Veteranendag plaats op zaterdag 29 juni. Meer over de Nederlandse Veteranendag en het programma is te lezen op de website.

Bent je veteraan en wil je meelopen in het Defilé op de Nederlandse Veteranendag? Lees hier hoe je hiervoor kunt aanmelden.

Krijgsmacht Veteranendagen

  • Koninklijke Landmacht: de KL organiseert dit jaar geen veteranendag.
  • Koninklijke Marine: de KM veteranendag wordt dit jaar gehouden op 11 juli 2019 in Den Helder.
  • Koninklijke Luchtmacht: de KLu veteranendag wordt dit jaar gehouden op 11 september 2019 in Eindhoven.
  • Koninklijke Marechaussee: de KMar veteranendag wordt dit jaar gehouden op 4 oktober 2019 in Apeldoorn.

Bron: Veteranen instituut

X