Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

Messenwetgeving Nederland

Er zijn veel misverstanden over de wapenwetgeving in Nederland, met betrekking op messen. Vaak horen wij van klanten: “Dat mag je toch niet hebben in Nederland?”

Jawel, het bezit van, en de handel in van onze producten is toegestaan onder de Nederlandse wetgeving.
Je mag ze dus kopen en in bezit hebben, maar je mag ze niet altijd en overal bij je hebben.

Nu hebben wetteksten niet de standaard eigenschap om erg leesbaar en begrijpelijk te zijn.
Daarom heeft knivesandtools hier iets meer uit te leggen over de wetgeving omtrent de messen die wij verkopen, maar dan in gewone mensentaal.

Alle messen die niet onder categorie 1 of 4 vallen mag je bezitten, verhandelen en bij je dragen. (Tenzij lokale verordeningen dat verbieden, zie later op deze pagina.)

Categorie 1 wapens – geheel verboden

Wapens in deze categorie zijn, zonder ontheffing, geheel verboden: zowel het bezit ervan als de handel erin. Tot deze categorie behoren o.a.:

 • Stiletto’s (springmessen): messen met zijdelings uitspringend lemmet
 • Valmessen: messen met vooruitspringend lemmet (met of zonder veer)
 • Vlindermessen: messen met een heft dat uit twee delen bestaat, die om het lemmet heen geklapt kunnen worden (zie opmerking beneden)
 • Dichtklapbare messen met een totale, uitgeklapte lengte boven 28 cm
 • Dichtklapbare messen waarvan het lemmet meer dan één snijkant heeft
 • Werpsterren
 • Vilmessen* en ballistische messen
 • Blanke wapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp dan een wapen
 • Pijlen en pijlpunten, bestemd om door middel van een boog te worden afgeschoten, die zijn voorzien van snijdende delen met de kennelijke bedoeling daarmee ernstig letsel te kunnen veroorzaken.

*Vilmessen: ook wel palmmessen of vuistmessen genoemd. Dit is een mes waarbij het lemmet haaks op de handgreep staat. De handgreep wordt in de handpalm gehouden en het lemmet steekt tussen de vingers door naar buiten.

Tot 2012 was er een aantal uitzonderingen op deze regels als het ging om stiletto’s (springmessen), valmessen en vlindermessen, o.a. wanneer het lemmet bijvoorbeeld korter dan 9 cm was. Deze uitzonderingen bestaan echter niet meer.

Categorie 4 wapens – bezit mag, in het openbaar dragen niet

Messen in deze categorie mag men in het bezit hebben of verhandelen. Deze wapens mogen echter niet gedragen worden, of publiekelijk voor handen zijn. Dat wil zeggen: ze moeten tijdens vervoer zodanig deugdelijk verpakt zijn dat zij niet voor onmiddellijk gebruik kunnen worden aangewend.

Uit ons assortiment vallen onder Categorie 4:

 • Blanke wapens (messen) waarvan het lemmet meer dan één snijkant heeft, voor zover zij niet vallen onder Categorie 1.
  Toelichting:
  * Een dichtklapbaar mes waarvan het lemmet meer dan één snijkant heeft valt onder Categorie 1 – en is dus geheel verboden. NB: Een zaagtanding wordt hierbij beschouwd als snijkant!
  * Een mes met vaststaand lemmet en meer dan één snijkant (bijvoorbeeld zaagtanding in de rug) valt onder Categorie 4.
 • Degens, zwaarden, sabels en bajonetten.
 • Voorwerpen waarvan, gelet op hun aard of omstandigheden waaronder zij worden aangetroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij voor geen ander doel bestemd zijn dan om letsel aan personen toe te brengen of te dreigen – en die niet onder één van de drie andere categorieën vallen.
  NB: Het is zeer belangrijk dat je een dergelijk wapen altijd goed verpakt vervoert.

Bronnen:

https://wetten.overheid.nl/BWBR0008800/2019-10-11/#Paragraaf2_Artikel2
www.justis.nl/producten/wwm/index.aspx 
www.knivesandtools.nl/nl/ct/messen-wetgeving.htm