De Wachter (Nassauplein, Den Haag)
gemaakt door Shinkichi Tajiri, met de tekst:

Aangeboden ter gelegenheid van
HET EINDE VAN DE DIENSTPLICHT
door de belangenverenigingen van en voor dienstplichtigen
AVNM en VVDM, 31 augustus 1996
X